Tất cả các theme ở cửa hàng đều có các chức năng:

  • Thay đổi nội dung cho từng phần ở trang chủ
  • Thiết kế thân thiện với điện thoại di động
  • Tối ưu khả năng tìm kiếm
  • Các biểu tượng của mạng xã hội
  • Hỗ trợ thanh menu dạng Drop-down
  • Hỗ trợ sẵn các styles và bảng màu cơ bản
  • Cập nhật theme miễn phí